Ana içeriğe atla

MİSYON

SADEM, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin hem de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yurt dışına açılan penceresi durumundadır. Öğrencilerimiz başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Balkanlardaki Türk ve akraba topluluklardan olmak üzere 100’e yakın farklı ülkeden gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır.  Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçeyi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir. 

 

VİZYON

Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi ve gençlerimizin farklı dillerde kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle yabancı dil öğretimini de görev alanına dâhil eden SADEM’in vizyonu; bilim ve teknolojide özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın ve lider bir dil öğretim merkezi olmaktır.