Ana içeriğe atla

* Ana dili ve yabancı dil / ikinci dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak,

* Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerinin geliştirilmesine dönük çalışmalarda bulunmak,

* Üniversitelerdeki Eğitim Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek,

* Türk dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

* Dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, çeşitli dillerde kurslar düzenlemek,

* Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına ve iki dillilere Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek,